Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả được cứu thí sinh bị loại trên sóng truyền hình trực tiếp

SAO , Nhà Sao , Làng Sao

07-09, 2018

Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả được cứu thí sinh bị loại trên sóng truyền hình trực tiếp

Xem 1 đến 1 của 1 (1 Trang)